Založ si blog

Dnešný a Budúci “Krásny” Vek Konzumu II – „OBCHODNO-ZÁBAVNÉ CENTRUM JUNGE ORLEN“

orli pohlad

Príklad orlieho pohľadu. Zdroj obrázka: commons.wikimedia.org, autor: Andrew Bossi

Celosvetová výstava orlích pohľadov (CVOP) pri príležitosti straty primárnych ľudských hodnôt a víťazstve ľudskej závisti „OBCHODNO-ZÁBAVNÉ CENTRUM JUNGE ORLEN“

 

 

c) Anton Pavlovič Slovákov, kopírovanie a šírenie akejkoľvek časti textu bez povolenia autora nie je dovolené
Celosvetová výstava orlích pohľadov (CVOP) pri príležitosti straty primárnych ľudských hodnôt a víťazstve ľudskej závisti

„OBCHODNO-ZÁBAVNÉ CENTRUM JUNGE ORLEN“

Miesto konania: Úžasná zeme plocha – kdekoľvek, kde je sústredený poriadny kus zeme, na ktorý sa zmestí úžasne veľa vyprahnutých orlích pohľadov. Najlepšie na púšti, napr. Gobi, kde sú pohľady úžasne vyprahnuté. Štýl – veľké, najväčšie obchodné centrum na Zemi v podobe umelého mesta.
Čas trvania: Ľubovoľný – prispôsobiť podľa nálady a požiadaviek návštevníkov. A keďže svetové výstavy trvajú väčšinou 6 mesiacov, tak minimálne toľko. 
otvorenie výstavy: 1. apríla cca medzi 14:30 až 17:30 CET
ukončenie: najskôr 1. októbra o päť minút dvanásť CET 
Artefakty v uliciach umelého mesta: 
Umelé palmy, kaktusy ale i listnaté stromy. Umelý ľudia na uliciach. Obrazy starožitné, skrine, hodiny. Nábytky – i červotočné. Komody, sochy, šperky a hodiny vo výkladoch umelých obchodov. Ulice umelého mesta sú, prirodzene, vytvorené umelo. Najčastejšie použitý materiál – rôzne druhy plastov. K dispozícii sú nákupné vozíky s objemom 10 000 litrov…
Usporiadateľ: Medzinárodný fond Spoločných záujmov
Gestor: Ministerstvo obrany Spoločných Záujmov 
Rozloha spolu: 1 000 000 000 m²
Dátum uskutočnenia vernisáže: 1. apríla
Začiatok konania vernisáže: 8:00 hod (CET) v Junge Orlen Hall (ľudia sú navigovaní prostredníctvom led-diódových panelov rozmiestnených po celom areáli obchodno-zábavného centra ako aj pomocou reprodukovaných oznamov). Celá vernisáž, vrátane kultúrneho programu, úvodného slova koordinátora a vystúpenia gestorov prebieha na obrovskej plazmovej obrazovke.
Je dôležité, že si ľudia na túto výstavu privstanú. Zároveň je dôležité, že prídu včas. Pri predpokladanom počte návštevníkov 1 milión je potrebné, aby sa prví návštevníci dostavili a začali s registráciou okolo 4:00 (CET). U tých, ktorí prídu včas sa predpokladá, že sú unavení. To je dobre, pretože je to potrebné. Unavení a možno aj hladní ľudia sú viac nervózni. Nervozitu potrebujeme, pretože tá vyvoláva silnejšie a kvalitnejšie orlie pohľady. A aká by to bola výstava orlích pohľadov bez poriadnych pohľadov orlích.
Ešte jedna malá poznámočka: Ak ste už vopred v rozpakoch, či niekto na výstavu takéhoto druhu vôbec príde, uisťujeme Vás, že určite áno. Sme totiž toho názoru, že obrovská mediálna, vhodne zacielená kampaň dokáže ľudí presvedčiť aj vtedy, keby sa napríklad otvorene propagovala výzva na dobrovoľnú smrť. Je nám to veľmi ľúto, ale je to tak. Ľudia sú dnes už naozaj schopní všetkého. Alebo nie? A išlo by  naozaj o kampaň nepredstaviteľných rozmerov… Každá TV (dokonca i vybrané lokálne TV stanice), rozhlas, internet, nové médiá (napríklad nálepky na pomarančoch, reklamné tetovanie, reklama nakondómoch a hygienických vložkách, na Mesiaci, na lampách vo forme loga…), tlač, veľkoplošná reklama, reklama v prostriedkoch hromadnej dopravy, direct mail, public relations, eventing, sponzoring a sampling by boli len malým zlomkom celého posolstva marketingovej komunikácie pre akciu, akou by bola CVOP. 
Program:
Približne 4:00h – 8:00 (CET)
Retistrácia účastníkov.
 Zaregistrovaním sa 1. z návštevníkov sa spustia fanfáry, vyletia holubice a balóny. Potom nasleduje slučka príjemnej relaxačnej hudby. Ľudia sú navigovaní prostredníctvom led-diódových panelov rozmiestnených po celom areáli obchodno-zábavného centra ako aj pomocou reprodukovaných oznamov na vernisáž do Junge Orlen Hall, nachádzajúcej sa na konci komplexu.
Vernisáž
 Úvodné slovo usporiadateľa, 8:00 CET(cca 1 až 3 hod).
Koordinátor projektu vystúpi s krátkym preslovom (na obrazovke).
      
Vystúpenie gestorov, medzi  9:00 až 11:00 CET (cca 15 min)
Vystúpenie ministrov a V.I.P. hostí z radu 3x po sebe (na obrazovke).
Oslavné salvy pravdepodobne do vzduchu. Otváranie šampanského.
Krátky kultúrny program, medzi 9:15 až 11:15 CET (cca 2h 15min).
Kopec výbornej kultúry.
Vyhodnotenie vernisáže, medzi 11:30 až 13:30 CET (cca  3 až 4 h):
Elektronické hlasovanie. Vyhodnotenie v audiovizuálnej podobe prebehne prostredníctvom led-diódových panelov rozmiestnených po celom areáli obchodno-zábavného centra vo zvukovej podobe zasa pomocou reprodukovaných oznamov, vyhlasovaných cez reproduktory. Oznam o možnosti výhry nákupných tašiek. Automatické otvorenie kontajnera s nákupnými taškami.
Zahájenie nákupného plánu (vystavenie návštevníkov pôsobeniu orlích pohľadov)
Oznam o zahájení predaja v nákupnej časti obchodno-zábavného centra
Spustenie akcie orol
Samopriebeh
Samokoniec
Fázy prípravy výstavy:
  1. fáza = dobrý nápad. 
Na idei Junge Orlen bude 1000 dobrých kreatívcov nepretržite pracovať taký dobrý mesiac. Preto bude dobrá.
  1. fáza  = tvorba námetu. (Odpoveď na otázku: „Prečo je dobré túto výstavu zorganizovať?“)
     Odpoveď budú kreatívci hľadať popri rozvíjaní svojich dobrých nápadov. V prvom  
     rade prídu na to, že by bola úžasná škoda takúto výstavu neuskutočniť. V hre je                        
     najmä výzva uskutočniť vôbec niečo tak veľké, s takým hlbokým obsahom.
Exponáty:  Umiestnené v uličkách s obchodmi „shopmi“ a v „Junge Orlen Hall“ (Sála mladých orlov). Veľkoplošné fotografie s rozmerom 3 X 1,5 metra, zobrazujúce rôzne typy orlích pohľadov.
Zoznam exponátov podľa tematických skupín:
  1. skupina mladých orlích pohľadov (pohladi do 10 rokov) – 5000 ks fotografií,
  1. skupina starších orlích pohľadov (mladí a menej starí pohladi, 16 – 27 rokov) – 10000 ks fotografií,
  1. skupina aktívnych orlích pohľadov (starší a viac starí pohladi, 33 – 55 rokov) – 15000 ks fotografií,
  1. skupina skúsených orlích pohľadov (viac starí a najstarší pohladi,  61 a viac rokov) – 25000 ks fotografií.
Spolu fotografií: 55000 ks
Hlavnou myšlienkou projektu Junge Orlen je vyvolať u ľudí túžbu po niečom neznámom, nepoznanom, zvláštnom, špeciálnom, netradičnom, najväčšom, prestížnom, …niečom, čo sa oplatí vidieť, počuť, vnímať, zažiť…
Ďalšou z oblastí záujmu je prieskum marketingového a nákupného správania najväčšej plánovanej vzorky respondentov a nositeľov nákupného správania, aká sa vôbec niekedy zišla na jednom mieste za účelom nakupovať-nenakupovať*, zabávať sa a nechať na seba pôsobiť toľko orlích pohľadov. Vzápätí pôjde o dôkladné štúdium reakcií na určité neočakávané podmienky* vo vzťahu k veľkoobchodnému spotrebiteľskému správaniu. Najväčším trhákom bude isto sledovanie orlích pohľadov vo všetkých rôznorodých vzťahoch (z pohľadu návštevníka centra t.z. vo vzťahu k nemu samému, k prostrediu i k ostatným orlím pohľadom – živým i neživým), pomocou špeciálnych kamier, vyvinutých práve za účelom čo najdokonalejšieho zachytávania orlích pohľadov.
V uličkách s obchodmi, tzv. „shopmi“ budú fotografie orlích pohľadov porozmiestňované podľa charakteru tovarov a druhu shopov. V okolí shopov, pri ktorých sa predpokladá väčší výskyt mladých pohladov, ale aj ich mladých a menej starých rodičov (napr. shopy s hračkami alebo detskými handrami ), budú rozmiestnené práve fotky tematicky i vekovo zhodných orlích skupín. V okolí obchodov s taškami na kolieskach a plstenými kapcami môžeme hovoriť o rozmiestnení fotiek s viac starými a najstaršími orlími pohľadmi.
Scenár
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV  (približne 4:00h – 8:00 CET)
 Zaregistrovaním sa 1. z návštevníkov sa spustia fanfáry, vyletia holubice a balóny. Potom nasleduje slučka príjemnej relaxačnej hudby. Ľudia sú navigovaní prostredníctvom led-diódových panelov rozmiestnených po celom areáli obchodno-zábavného centra ako aj pomocou reprodukovaných oznamov na vernisáž do Junge Orlen Hall, nachádzajúcej sa na konci komplexu.
VERNISÁŽ
  1. úvodné slovo usporiadateľa, 8:00 CET(cca 1 až 3 hod):

 

Nový zástupca Medzinárodného fondu Spoločných záujmov, zároveň koordinátor celého projektu. Osoba narýchlo zvolená, zbežne a povrchne oboznámená s náplňou akcie. Pravdepodobne terč budúcich orlích pohľadov. Z úvodného slova (preklad z angličtiny) vynímame:
Odstavec 3, celku 1. 1, body 2A a 5F:
„(…)Výstavu tohto či podobného druhu sme si nevymysleli len tak náhodou. Potreba združovať ľudí nielen najrôznejšieho veku, národnosti, náboženskej príslušnosti, no najmä sociálneho zázemia, nie je neopodstatnená. Človek je od podstaty tvor spoločenský, čo ho predurčuje k tomu, aby konal jednotne, v prípade väčšej skupiny na zhodnom mieste sústredených indivíduí.(…)“ 
„(…)Dokonca i hodnoty, primárne kvalifikované negatívne, ako napríklad taká závisť, môžu byť v skupine prežívané plnohodnotnejšie už len tým, že sú masové. (…)Ak sa zhodneme na tom, že taká zdravá závisť nie je zlá, budeme si môcť postupom času zvyknúť napríklad na zdravú nenávisť, lož, intrigy, pretvárku, lakomosť, vraždu a iné. Zdravú drzosť pozná každý. Tú si určite nemusíme bližšie predstavovať. A toto stretnutie (tak ako mnohé iné pred ním) je smerované k  lepšiemu aklimatizovaniu sa všetkých vyššie spomenutých hodnôt a  javov v našej celosvetovej spoločnosti. Samozrejme, s rozvojom jednej z vlastností, prichádza postupne i rozvoj ďalších, nakoľko sú tieto úzko previazané a navzájom spolu súvisia. Zároveň veríme, že sa všetky dokážu rozvinúť samostatne a sú tak dokonale sebestačnými položkami, ktorých rozvoj nie je nutné vôbec siliť.(…)“
Preferovanou formou úvodného slova je monológ. Ten by nemal predstavovať časový úsek dlhší ako 1 hodina. Všetko, samozrejme, závisí od rečových schopností koordinátora. Pri angažovaní Fidela Castra je od neho požadovaný minimálne trojhodinový preslov. Preslov pozostáva z dvoch častí – pevnej a voľnej časti koordinátora. Pevná časť oboznamuje návštevníkov so zámermi a zmyslom celej akcie, voľná časť je čisto vecou samotného koordinátora, samozrejme v súlade s predpismi Medzinárodného fondu Spoločných záujmov. 
  1. vystúpenie gestorov, medzi  9:00 až 11:00 CET (cca 15 min)

 

Keďže sa za prítomnosti členov Ministerstva obrany Spoločných Záujmov predpokladá i prítomnosť zbraní, minimálne medzi zložkami bezpečnostných služieb a skôr či neskôr určite prídu oslavné salvy napríklad do vzduchu, budú jednotliví členovia Ministerstva už od začiatku roka zdieľať spoločnú dobrú náladu, súvisiacu s aktívnym posiľňovaním sa nemiernymi dúškami tvrdého alkoholu. V programovej časti „Vystúpenie gestorov“ preto od kompetentných členov z radu všetkých prítomných ministrov a V.I.P. hostí očakávame len jednoduché vystúpenie o niekoľko krokov vpred. Vystúpenie by sa opakovalo 3x.
  1. krátky kultúrny program, medzi 9:15 až 11:15 CET (cca 2h 15min):

 

Priestor treba dať všetkým, ktorí vedia takpovediac´ „pôsobiť na city“.
Vhodnými protagonistami sú:
Industriálna skupina „Zbúrané novostavby“, Divadlo z Paríža, so svojím naštudovaním nestarnúcej klasiky Antigona v posunkovej reči, rakúsky umelec Nitsch a progresívna metalová formácia Valtari.
     4.   vyhodnotenie vernisáže, medzi 11:30 až 13:30 CET (cca  3 až 4 h)
Všetci prítomní si naň musia počkať. Ich úlohou je odpovedať na otázku, ktorá hodnotí vernisáž. Napríklad: „Vernisáž sa mi: A) páčila B) nepáčila. Možnosť odpovedať „neviem“ nie je. Preto by sa všetkým, ktorí majú v úmysle odpovedať tak, alebo dokonca neodpovedať, odporučí odpovedať kladne. Dôvod? Ak celkové vyhodnotenie vernisáže dopadne dobre, t.z. viac ľudí by odpovedalo, že sa im vernisáž páčila, mali by títo možnosť získať veľký počet nákupných tašiek zadarmo. Tie si bude môcť každý nabrať so špeciálneho kontajneja umiestneného v Junge Orlen Hall. Celkový počet tašiek bude obmedzený a záleží už len na tom, kto bude šikovnejší. Vyhodnocovanie vernisáže  prebehne elektronicky, čo určite urýchli celý proces. Samozrejme, všetko závisí od návštevníkov, ich schopnosti a ochoty spolupracovať. Pri počte návštevníkov milión a počte hlasovacích staníc 10 000 (stanice sú umiestnené na toaletách), sa počíta s približným trvaním vyhodnotenia okolo 180 až 240 minút. Vyhodnotenie prebehne v audiovizuálnej podobe (prostredníctvom led-diódových panelov rozmiestnených po celom areáli obchodno-zábavného centra) a vo zvukovej podobe (pomocou reprodukovaných oznamov, vyhlasovaných cez reproduktory).
ZAHÁJENIE NÁKUPNÉHO PLÁNU (vystavenie návštevníkov pôsobeniu orlích pohľadov)
Oznam o zahájení predaja v nákupnej časti obchodno-zábavného centra
(Vizuálne prostredníctvom led-diódových panelov rozmiestnených po celom areáli obchodno-zábavného centra, vo zvukovej podobe zasa pomocou reprodukovaných oznamov, vyhlasovaných cez reproduktory)
Spustenie akcie orol
(aktivácia fotografií orlích pohľadov – ich autoinštalácia a pôsobenie na návštevníkov, oznam, v ktorom sa koordinátor ospravedlní, že nie je možné otvoriť obchody. Prehlásenie, že sa situácia vyrieši čím skôr…  Nerieši sa nič. Návštevníci sú ponechaní pôsobeniu orlích pohľadov a prirodzenému vývinu situácie. Všetky orlie pohľady návštevníkov sa zaznamenávajú pre ďalšie vyhodnocovanie. Čaká sa na vívin situácie… (cca 3 dni až pol roka, v prípade potreby sa program niekoľko krát zopakuje).

SAMOPRIEBEH (akcii sa ponechá voľný priebeh)
SAMOKONIEC (akcia sa pravdepodobne ukončí sama)

DARČEK KAŽDÉMU NÁVŠTEVNÍKOVI ZA ÚČASŤ veľké elektronické objatie na obrovskej plazmovej obrazovke (najväčšej na svete) od maskota výstavy – Johna Johnsona (vymyslený atraktívny biely muž v pančuchách)…


c) Anton Pavlovič Slovákov, kopírovanie a šírenie akejkoľvek časti textu bez povolenia autora nie je dovolené

Mŕtviteľ rodiny. . .

07.06.2017

Dnes a denne sa mnohí sťažujú na stárnutie populácie nielen v celej Európe ale špeciálne na Slovensku: https://www.aktuality.sk/clanok/272179/slovensko-bude-mozno-starnut-najrychlejsie-v-europe-varuju-odbornici/ A čo to vlastne znamená? Znamená to to, že na Slovensku bude čoraz viac takzvaných „mŕtviteľov rodiny“. Pretože každí dvaja mladí [...]

V Bratislave bol raz, už zas a znova protikorupčný pochod. . .

05.06.2017

Ahojte, fandím samozrejme všetkým dobrým aktivitám: https://www.noviny.sk/politika/229017-studenti-boj-s-korupciou-nevzdavaju-tentokrat-budu-pochodovat-v-troch-mestach Len pripomínam, čo povedal sám súdruh Fico už dávno a čo hovorí jeho „richtig“ asistent: https://www.noviny.sk/slovensko/100715-fico-najvacsou-prednostou-slovakov-je-mierna-povaha# [...]

Ministerstvá chudákov a ich biednych detí? ? ?

02.04.2017

Neskutočne ma napajedila správa, ktorá hovorila o tom, že na Slovensku čelí exekúciám čoraz viac dôchodcov. Tá správa súvisela aj s týmto článkom: https://ekonomika.sme.sk/c/20495742/exekutori-beru-starym-ludom-dva-miliony-eur-ako-tomu-zabranit.html a bola odvysielaná aj v spravodajstve na rádiu Expres, vo štvrtok 30.3.2017. V týchto správach odznela aj informácia [...]

SR Hudba Pohoda festival druhý deň TNX

Pohodu zasiahla smršť. Vietor zvalil veľký stan, ošetrili viacero zranených. Festival napokon predčasne ukončili

12.07.2024 19:02, aktualizované: 13.07.2024 00:25

Na festivale v Trenčíne spadol počas intenzívnej búrky veľký stan, zasahovali tam všetky záchranné zložky.

Lučenec, kúpalisko

Hygienickým požiadavkám na kúpanie nevyhoveli 4 vodné plochy a jedno kúpalisko

12.07.2024 17:17

Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nevyhoveli vzorky odobraté v piatich prírodných vodných plochách.

nina polakova portret

Šimkovičovej sa nepáči, že Drlička odvolal šéfku baletu bez jej vedomia a žiada vysvetlenie

12.07.2024 16:03

Poláková ako jedna z mála v roku 2022, po odvolaní Mateja Drličku z postu generálneho riaditeľa, neodstúpila zo svojej funkcie.

Suchoj SuperJet 100

V Rusku spadlo dopravné lietadlo bez cestujúcich, trojčlenná posádka zahynula

12.07.2024 15:49, aktualizované: 16:20

V lietadle neboli pasažieri, stroj sa zrútil pri skúšobnom lete po oprave.

antonpavlovicslovakov

SLOVO.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 20
Celková čítanosť: 60692x
Priemerná čítanosť článkov: 3035x

Autor blogu

Kategórie